Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Wil je gezinsleden aanmelden?
Zo ja, wie?
Voorwaarden
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van n kalenderjaar, met een stilzwijgende verlenging voor telkens weer n jaar.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijk opzegging en wel vr 1 december voorafgaande aan het nieuwe contributiejaar.
Bij geen of te late opzegging wordt het lidmaatschap verlengd en wordt het volledige contributiebedrag in rekening gebracht.
De bedragen kunnen jaarlijks aangepast worden op basis van het CBS index cijfer, na goedkeuring van de ALV.

Alle informatie over de contributie en lidmaatschap vind je hier
Opmerking