Gedragcodes en Fair Play

ALTV Daisy is een vereniging die sportiviteit en 'fair play' hoog in het vaandel heeft. Daarom verwachten we van al onze leden dat zij zich houden aan de door de KNLTB opgestelde gedragcodes, die je onderaan dit artikel vindt. Ook brengen we graag het Reglement Fair Play onder jullie aandacht. In dit artikel vertellen we alles over de gedragsregels en Fair Play bij ALTV Daisy. 

De gedragsregels gelden binnen ALTV Daisy voor iedereen: of je nu recreant, toptennisser, toeschouwer, ouder, bestuurder/vrijwilliger, scheidsrechter of tennisleraar bent. We hopen leden en niet-leden die het park bezoeken door deze gedragsregels bewust te maken van gedrag op en naast de tennisbaan. Daarmee willen we voor een veilige omgeving zorgen en  creëren we daardoor een respectvolle en sportieve sfeer op ons mooie tennispark. Uiteindelijk is het ons doel dat iedereen met plezier bij ALTV Daisy tennist en/of zich welkom voelt bij de vereniging. 

Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is, maar bij een overtreding van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB danwel Daisy (dus een 'misdraging') kunnen we aan de hand van de gepubliceerde codes ook daadwerkelijk ingrijpen. Onder 'ernstige misdragingen' verstaan we incidenten zoals seksuele intimidatiematchfixing en onsportief gedrag, het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel en andere ernstige misdrijven. 

Wil je meer informatie over Fair Play? De KNLTB heeft een filmpje gemaakt met meer uitleg. 

In lijn met de gedragscodes van de KNLTB vinden we als ALTV Daisy deze omgangsregels belangrijk: 

 • Bij ALTV Daisy is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 • Plezier is het belangrijkst!
 • Speel volgens de regels en wees eerlijk of een bal uit of in was
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, de tegenstander aan zijn/haar kant. We vertrouwen elkaar daarin.
 • Schelden, vloeken, pesten en discrimineren tolereren we bij ALTV Daisy niet!
 • Wees respectvol naar je tegenstander maar ook naar andere leden en/of bezoekers van het tennispark
 • Tel tijdens een wedstrijd hardop; daar heb je geen toeschouwers voor nodig
 • Ouders, toeschouwers en trainers bemoeien zich niet met de wedstrijd
 • Slaat je tegenstander een mooie bal? Dan is het wel zo aardig om hem/haar een compliment daarvoor te geven!
 • Je racket gebruik je om te tennissen, niet om mee te slaan of te gooien.
 • Na de wedstrijd drink je gezellig nog wat na. Bij toernooien is het gebruikelijk dat de winnaar van een wedstrijd een drankje aanbiedt aan de verliezer. 
 • Met elkaar houden we het tennispark, het clubhuis en de kleedkamers netjes, dus help je ons daarbij door deze ruimtes netjes achter te laten.

Zie/hoor je ongewenst gedrag op het tennispark? Spreek elkaar daar dan (vriendelijk) op aan. Misschien is hij/zij zich er niet van bewust? 
Als er een conflict is, kan één van de bestuursleden of iemand die door het bestuur daarvoor aangewezen is, een bemiddelende rol spelen. Schorsing van een lid is de uiterste sanctie die het bestuur op kan leggen. 

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht