Instructie Verantwoord Alcohol schenken

IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.
Elke barvrijwilliger dient in het bezit te zijn van een IVA certificaat. De gemeente controleert hier actief op.

Het halen van een certificaat is gelukkig eenvoudig. Op internet kan je een aantal filmpjes bekijken en bijbehorende teksten lezen.
Daarna beantwoord je een 20-tal vragen. Hiervan moet je er minimaal 16 goed van hebben en je ontvangt je certificaat via de mail.
Mocht je minder antwoorden goed hebben dan kun je het direct gewoon opnieuw proberen. Bij deze vragen wij alle barvrijwilligers naar de betreffende site te gaan, de instructie te lezen en de test uit te voeren.

Na het behalen van het certificaat weet men dat het schenken van alcohol een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zo is het verboden om jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar alcohol te schenken.
Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen.

Hiermee draag je bij aan het verantwoord omgaan met alcohol en voorkomen we eventuele problemen met de gemeente.

Link naar de site http://www.nocnsf.nl/iva
E-mailadres barverantwoordelijke rkooijman@gmail.com
Naam barverantwoordelijke Rob Kooijman

Dank voor uw inspanning en succes,

Het bestuur