Geschiedenis

In juli 2023 viert ALTV Daisy haar 130-jarig bestaan! De vereniging is nog altijd springlevend en heeft rond de 400 leden. De jeugd is sterk vertegenwoordigd maar ook zijn er veel senioren actief bij Daisy. De toernooien bij Daisy zijn goed bezocht en gezellig. ALTV Daisy is er trots op te kunnen zeggen dat zij de oudste tennisvereniging van Apeldoorn is. Zullen we even naar de geschiedenis van deze mooie tennisclub in Apeldoorn kijken? 

 

Het begin

In 1893, het jaar van oprichting van Daisy, werd sport nog lang niet door iedereen beoefend. In het laatste kwart van de 19e eeuw kwam er meer belangstelling voor gezondheid, het menselijk lichaam en dus ook voor sport. In Apeldoorn werd er nog erg weinig aan gedaan in die tijd. Er waren paardenrennen, schutterijen en schaatsclubs voor de ‘gewone’ Apeldoorner. Deelneming aan sport beperkte zich vooral tot de zogenaamde ‘betere kringen’. Voetbal, cricket en ook tennis waren elitesporten, overgewaaid uit Engeland.   

De eerste tennisbaan van Apeldoorn lag in de tuin van burgemeester Mollerus aan de Kastanjelaan. Gewoon een stuk van de tuin dat vrij was gemaakt van planten en waarvan de grond zo goed mogelijk was platgestampt. De lijnen werden gevormd door geultjes in het zand. Op 1 juli 1893 werd daar tennisclub Daisy opgericht. Daarmee behoort Daisy tot de oudste tennisverenigingen van ons land; 6 jaar ouder dan de KNLTB!

De naam Daisy 

Het blijft een mysterie waar de naam ‘Daisy’ vandaan komt. Er zijn geen notulen uit de beginperiode. De meest betrouwbare bron is het jubileumboekje uit 1913, maar dat vermeldt niets over de naam. Het verhaal gaat dat Daisy de naam was van een toen bij jongelui erg populair (tennis)meisje. Als ze gingen tennissen, zeiden de jongens tegen elkaar: “We gaan naar Daisy”. Daisy was de club voor de jongeren, als je ouder werd ging je over naar de Apeldoornse Lawn Tennis Club, ALTV.

Vanaf 1910 worden er al plaatselijke tenniskampioenschappen georganiseerd; de eerste Apeldoornse tenniskampioen was Jhr. J.C. Mollerus.  Bij het 20-jarig bestaan verhuisden beide clubs naar twee betonbanen aan de Zwolseweg (nu Koninginnelaan). Ter gelegenheid daarvan werden nationale tenniswedstrijden georganiseerd en in 1915 zelfs internationale! Uit die tijd (1912) stammen ook de eerste notulen van bestuursvergaderingen. In 1916 kwam het tot een fusie tussen de ALTV en Daisy.

Kleding 

Kunt u zich voorstellen dat u, gehuld in een lange jurk, met witte zijden kousen, een hoed op uw hoofd en op leren schoenen, over de tennisbaan zou moeten rennen? En tegen een gazen bal moet slaan die over een wijdmazig, slap net moet, met een racket dat voorzien is van een bespanning van touw? De heren hadden meer geluk; de herenmode was vanaf het begin comfortabeler dan bij de dames. Men droeg witte of crèmekleurige flanellen broeken. Daarbij flanellen shirts met lange mouwen die dichtgeknoopt werden tot aan de nek. De zijden das was meestal kort. Aanvankelijk had de kleding alle kleuren van de regenboog. Een groot probleem voor de dames was echter de transpiratie. Op de gekleurde jurken was dit erg goed te zien. Ierse dames kwamen met een eenvoudige oplossing: witte kopieën van de eigentijdse mode.

Vanaf dat moment droegen de meer wedstrijdgerichte dames "allwhite" in tegenstelling tot de meer sociaal gerichte speelsters. Aan het begin van de 20e eeuw, toen Daisy alweer 10-20 jaar bestond, werden de rokken en de mouwen korter, de hals wijder en de hoed ging af. In 1904 raakte Charlotte Sterry in opspraak omdat ze haar rokzoom 5 centimeter inkortte. In 1905 veroorzaakte May Sutton ophef doordat ze haar mouwen oprolde tijdens haar wedstrijd op Wimbledon. 

daisy_120_jaar_1.jpg

Park Callunalaan 

In het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw begon met de aanleg van ‘Tuinstad Berg en Bosch’, naar een idee van de heer K.C. van Nes. Rond de Valkenberg zou een park komen en op de kruising van de Valkenberglaan en de Soerenseweg een groot plein, het Valkenplein. In het kader daarvan werd door de gemeente een theetuin aangelegd met daarnaast 3 tennisbanen. Op 8 juli 1921 huurt ALTV Daisy van de gemeente: “3 gravelbanen met clubhuis. De huur wordt aangegaan voor f 1900,- ’s jaars voor 6 jaren onder bepaling dat het jaarlijks onderhoud komt voor rekening van het grondbedrijf doch het dagelijks onderhoud en toezicht voor rekening der vereniging”. De banen liggen aan de huidige Callunalaan.

Aan het clubhuis waren niet al te veel eisen gesteld, het was bijzonder eenvoudig. Maar je kon je er verkleden en douchen, want per slot van rekening werden er in die tijd bij Daisy nationale wedstrijden gespeeld. Ook kon je er limonade, koffie en thee kopen, voor f 0,15 per glas. Sinds die tijd is het clubhuis regelmatig ingrijpend verbouwd en gerenoveerd. De theetuin met het theehuis zijn later helaas verdwenen; het terrein is nu in gebruik als sportterrein. In 1928 kocht Daisy voor f 10.000,- (f 2,- per m2, een fors bedrag voor die tijd!) de banen van de gemeente en legde een vierde baan aan. In 1953 kwam er een vijfde baan bij en sinds de sloop van de kleuterschool op het terrein heeft Daisy nu zes banen.  

 luchtfoto_tennispark_1.jpg

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de bevrijdingsdagen werden de velden en het clubhuis van ALTV Daisy vrijwel helemaal verwoest door granaatvuur. Daarna hebben de Canadezen er nog gekampeerd en motorwedstrijden verreden. Maar in de zomer van 1945 hebben de Daisy-leden, met dezelfde Canadezen die ook wel eens een partijtje tennis wilden spelen, de banen helemaal in orde gemaakt. Die zomer waren er veel Canadezen die voor het eerst een racket vasthielden op Daisy! 

De afgelopen jaren 

Het 100-jarig bestaan, georganiseerd door Marinus Ditzel, Jan Streng, Maarten van Teeseling, Paula de Graaf, Jan Sarink en Johan Kramer, werd in 1993 gevierd. Door allerlei acties en de opbrengst van de drank was er een begroting van f 70.000. Daarmee werd 7 dagen groot feest gevierd op Daisy. De zoon van de oprichter van Daisy was op het park, er was een spiegeltent op het sportveld en we hadden geweldig weer. Er was de Daily Daisy, een krant die verslag deed van de Daisy Cup waarin landenteams tegen elkaar uitkwamen. Met als afsluiting een brunch op zondag vergezeld door een optreden van Theo Kockx en zijn jazzband.

De vrijdagavond toss werd altijd druk bezocht, onder leiding van Lea Leenen en Rita Scheepers. Het was heel normaal dat er 30 tot 40 leden meededen en het werd vaak erg laat….

Richard Krajicek heeft ons park bezocht. Dit was een geweldig evenement, zeker toen “de Kraai” ging serveren op onze jeugdleden en leden van andere verenigingen De jeugdopleiding was heel succesvol door de jaren heen, zowel junioren als senioren hebben erg “hoog” gespeeld. Wie kent niet de bijzonder lange single partijen van Thom van der Wiel (inmiddels weer terug in ons eerste team), het gouden duo Belinda en Lilian, Wesley Koolhof, Phillip Oudshoorn, Stefan Scheenstra?

Kortom, Daisy is een tennisvereniging in Apeldoorn met een lange en mooie historie!