Wat leuk dat je lid wilt worden van Daisy ALTV. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Wil je gezinsleden aanmelden?
Zo ja, wie?
Voorwaarden
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één kalenderjaar, met een stilzwijgende verlenging voor telkens weer één jaar.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijk opzegging en wel vóór 1 december voorafgaande aan het nieuwe contributiejaar.
Bij geen of te late opzegging wordt het lidmaatschap verlengd en wordt het volledige contributiebedrag in rekening gebracht.
De bedragen kunnen jaarlijks aangepast worden op basis van het CBS index cijfer, na goedkeuring van de ALV.

Alle informatie over de contributie en lidmaatschap vind je hier
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Daisy ALTV om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtiging verstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Daisy ALTV draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Daisy ALTV te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Toernooien/Evenementen
Onderhoud accommodatie/tennispark'
Communicatie/PR
Anders
Opmerking