Wat leuk dat je lid wilt worden van Daisy ALTV. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Wil je gezinsleden aanmelden?
Zo ja, wie?
Voorwaarden
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één kalenderjaar, met een stilzwijgende verlenging voor telkens weer één jaar.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijk opzegging en wel vóór 1 december voorafgaande aan het nieuwe contributiejaar.
Bij geen of te late opzegging wordt het lidmaatschap verlengd en wordt het volledige contributiebedrag in rekening gebracht.
De bedragen kunnen jaarlijks aangepast worden op basis van het CBS index cijfer, na goedkeuring van de ALV.

Alle informatie over de contributie en lidmaatschap vind je hier
Opmerking